måndag 14 september 2009

Rösta i kyrkovalet
Alla har inte rätt att rösta. Demokrati och rösträtt finns inte i alla länder. Visst, kyrkofrågor är kanske inte de viktigaste i världen, säger du, men det är åndå som jag ser det ett demokratiskt ansvar att delta.
Partierna skall inte lägga sig i kyrkan säger DN:s ledare i dag. "Släpp kyrkan fri". Vad då? Partierna ¨har full rätt och skall lägga sig i det som rör samhället och mänsklig verskamhet. Jaa, det är deras ansvar. Tycker man inte om partierna i kyrkovalet finns det partiöverskridande eller "partifria" listor att rösta på. Valet är ditt inte Dagens Nyheters.

Blockpolitiken försvagar det politiska sakutbytet
Det syns tydligt hur svensk politik går in i en allt fastare blockpolitik med fyra Allianspartier och nu också tre rödgröna oppositionspartier mot varandra som gör allt för att visa sig eniga i stället för att beskriva sin egen politik. Media driver på och allt som man inte kan svara på gemensamt skall beskrivas som en belastning. Skall vi ha en utsuddning av partialternativen och två sammansvetsade block mot varandra? Nej, det leder till utarmning och utslätning. Lars Ohly är den som tydligast är emot denna plattläggning.
Har man gått in i ett samarbete som Alliansen så skall man naturligtvis följa den uppgörelsen. Det är vanlig hederlighet. Men det finns ju mängder med möjligheter att bryta egen mark, för fram egna idéer, eller motivera förslag från sitt eget håll. Allt handlar om hur man samarbetar och om man litar på och har förtroende för varandra.

För övrigt gäller det även på regionalt och lokalt plan. En ingången uppgörelse mellan m, fp, kd och c i Värmdö skall hållas, precis som centern gjorde under den förra regnbågsperioden med s, c, kd och mp. Centern skall man kunna lita på ända in i kaklet. Men ju närmare valet desto mer av egna partiförslag. Allt handlar återigen om att lita på varandra.

Inga kommentarer: