onsdag 2 september 2009

Riskfyllda plan B förslag mot växthusgaser
Storbritanniens vetenskapsakademi Royal Society har gjort en sammanställning av sk "geoengineering", ett antal jordfixarprogram, som planer B om inte klimatbeslutet efter Kyoto lyckas.
Att fånga upp koldioxid från kolkraftverk i jorden pågår redan, inte minst i stora försök från Vattenfall. Jag tror inte mycket på det. Övriga förslag verkar vara ännu dummare som att stoppa all skogsavverkning för att uppta mer CO2, skicka ut speglar runt jorden för att reflektera bort solstrålningen och öka molntäcket genom att spruta ut vattenånga i luften. Vilka ekologiska sidoeffekter får sådana förslag? Nej De förtar dessutom inriktningen på att verkligen finna en gemensam lösning i klimatförhandlingarna.

EU:s utsläpp minskar
Samtidigt har EU:s utsläpp minskat med 1,5 procent jfrt med 2007 och med 10,7 procent jfrt med 1990, Kyotoprotokollets basår. Fortsätt med det och sätt press på de stora utsläppsländerna som USA, som ännu bara pratat, som Andreas Carlgren säger i dagens DN. USA är ett nyckelland för såväl i-länder, tillväxtländer som Indien och Kina och utvecklingsländer.

Kärnvapenmakterna måste börja avveckla själva
Nu kommer Iran med nya utspel, utflykter eller undanflykter i kärnkraftsfrågan och urananrikningen. Prat, där vi inte vet ngt om det verkliga syftet. Hoten från USA och västmakterna skulle bli mycket mer trovärdigt om man själva fullföljde sitt eget prat om kärnvapenndrustning.
Titta på en karta över USA:s militärbaser i världen och tänkt er att där finns missiler som inom två minuter kan finnas på väg att förgöra någon annan plats på jorden....

För övrigt skall jag nu ha möte med våra revisorer om överförmyndarverksamheten. Och det går alltid att hitta ngt som är mindre bra hanterat....
Tyckte också att jag var duktig i går som satte in en ny duschberedare och ett nytt säkerhetslås på altandörren...

Inga kommentarer: