söndag 8 november 2009

Berlinmuren - hur kunde det ske?
Nu är det sida upp och sida ner i pressen om Berlinmurens fall för 20 år sedan. Men hur tillät våra grannländer, våra politiska föregångare, våra föräldrar och grannar att den växte upp?
Det är lätt att fråga nu mer än ett halvsekel efteråt. Men frågan följs av en följdfråga; kan det hända igen? Kan vi dela mänskligheten igen i rätt och fel, onda och goda? Ja, tyvärr och vi har gjort det igen i Ruanda, Korea, Vietnam, Somalia och vi gör det nu i Iran, Afghanistan, Pakistan.
Och påminner inte Bodströms superfängelser med tre murar, tre portar, taggtråd, elstängsel och vakttorn lite om det förgångna...?
Skapa en världsregering. Bygg vidare på FN med FN:s generalförsamling som världsparlament med olika nämnder och utskott för olika frågor och gör om säkerhetsrådet till en världsregering.
Utopi? "Bättre att lyss till den sträng som brast...

Företagarpartiet Socialdemokraterna
Det är vad som kan ske åtminstone i ord om centern och Alliansregeringen inte ser upp. Kunde Alliansen gå in mot mitten och bli ett arbetarparti mot utanförskapet så kan de rödgröna bli ett småföreragarparti med starta egetbidrag till ungdomar, kvinnor och utförsäkrade för att skapa fler jobb. Det behöver inte vara något negativt, tvärtom det kan vara jättebra för jobb, välfärd och uthållig tillväxt. Men det kan vara farligt för en regering att inte se upp och ta det på allvar.

I följderna av North Stream - Polen bygger nya kärnkraftverk
Det är vad som nu är på gång. Polen är emot gasledningarna och vill inte bli beroende av rysk olja och gas. Därför planerar Polen nu bygga två nya kärnkraftverk med Frankrikes hjälp. Det ena skall ligga i Zarnowiec vid Östersjökusten. Är det någon som minns...? Var det någon som sa ngt om risker...?

För övrigt förlorade jag tennismatchen mot Micke i dag men det berodde på att jag blev störd av en åskådare, dessutom förtroendevald i ett mig närstående parti och mitt i serven...
Men Emma tyckte det inte var så farligt. Du kanske vinner nästa gång farfar...

Inga kommentarer: