onsdag 4 november 2009

Klaus öppnar för EU-presidenten
Det är lätt att förstå V Klaus oro för att Lissabonfördraget kommer allt närmare EU-staten.
Det är stor maktöverföring om t.ex straffrätt och civilrätt till EU. Vi kommer att få se mängder med exempel och frågande medlemsländer och invånare. Varför sa ingen någonting om detta?
Vi hade ingen aning om att EU skulle bestämma över våra strafflagar.

DN visar igen att man inget förstått
"Nu kan EU lägga de interna frågorna åt sidan och ägna sig åt de frågor medborgarna tycker samarbetet är till för - miljön, kampen mot brottsligheten och ge Europa en starkare röst".
Hur okunnigt får en tidning uttala sig på första sidan; "interna frågor". Det är makten och bestämmanderätten det handlar om. Är det EU-kommissionen, rådet eller EU-domstolen som bestämmer eller är det vi enskilda medborgare och våra företrädare i riksdag och regering?

Nästa steg är EU-presidenten och EU:s utrikesminister
Hade fler länder fått folkomrösta hade vi inte haft ngt Lissabonfördrag. Nu har vi det och en EU-president och en EU-utrikesminister skall utses. Min favaorit är Irlands förra premiärminister Mary Robinsson. Jean-Claude Juncker, premiärminister i Luxenbourg, som jag hade en del att göra med i EU-parlamentet är också en bra företrädare från en liten stat liksom Finlands förre statsminister Paavo Lipponen.. Hur man än gör måste ett av uppdragen vara en kvinna.

För övrigt har vi haft ett fantastiskt bra möte i dag i Framtids- och klimatberedningen där vi tagit fram mål för ett antal områden i kommunen som energi, transporter, byggande, ,lokala samhällen, natur, vatten... och sedan har Sonja, jag Emma och Åsa vaccinerat oss.

Inga kommentarer: