tisdag 17 november 2009

Regeringen missade chansen med nya ägardirektiv
En ny vd som sprider sitt kärnkraftsvänliga budskap skall nu ersätta Lars G Josefsson. Regeringen borde ha sett till att nya mer klimat- och miljövänliga ägardirektiv presenterats samtidigt som den nye vd:n. Nu blir det en ny "stark" vd som driver bolaget vidare åt fortsatt fel håll. Regeringen förlorar kraftigt i trovärdighet inför Köpenhamn och framtiden. Centern sitter där ytterst med det största problemet. Turbulensen kring Vattenfall kunde ha fallit ut med något positivt. Nu blir det bara negativ pr och missade chanser.
Jag är mycket bekymrad för centerns framtid och ser med bävan på nästa opinionsmätning...

Sälj inte ut Vattenfall
Så kommer då folkpartiet och Jan Björklund med ett väntat förslag att sälja ut Vattenfall. Fler kärnkraftverk i Sverige och privatisering av en naturresurs som vår vattenkraft. Den skall vi ha kvar i svensk ägo, men kol och kärnkraftverk i utlandet kan vi sälja ut. Och skriv omedelbart nya ägardirektiv med gröna bokstäver.

Bra med ökat kommunalt ansvar för flyktingbarnen
Det är bra att regeringen utökar antalet ankomstkommuner från dagens fyra till tio för ensamkommande flyktingbarn. Det är också bra att regeringen öppnar för hårdare krav på kommunerna att ta emot ensamkommande flyktingbarn från ankomstkommunerna. Fördelat på 290 kommuner blir bördorna mindre för var och en och möjligheterna att snabbt frå fram tillfälliga boenden och gode män ökar. Vi har ett globalt för dessa barn som av krig och terror tvingats att lämna sina föräldrar sina syskon, sina kamrater och sitt land.

Cecilia blir en utmärkt EU-kommissionär
Det var en debatt inför EU-valet 1999 i aulan i Uppsala universitet. Cecilia Malmström företrädde fp. Vi hade träffats flera gånger förut men aldrig debatterat med/eller mot varandra. Det var ungefär som att möta Reinfeldt. Vi tyckte olika om mycket men jag märkte på en gång att här kommer en som kan, vet vad hon vill och är påläst. En utmärkt ja-sägare som också kan lyssna - men aldrig kommer att ändra sig...

För övrigt planerade vi i går vårt arbete med spårbilar på den internationella spårbilskonferensen i KOMPASS regi i Malmö och inför Köpenhamnsmötet på Bella Center.
Genombrottet kommer.

Inga kommentarer: