måndag 16 november 2009

Tillsätt ny styrelse med nya ägardirektiv i Vattenfall
När detta skrivs väntar vi under dagen på besked på vem som blir ny vd i Vattenfall. Det är viktigt med ett byte men inte hela lösningen. Vattenfalls styrelse är alldeles för expansionsinriktad. Det måste nu ändras till omställning mot ett grönt Europa med en tydlig inriktning mot klimat-, energi- och miljömål. Sälj ut kärnkraft och kol.

Andreas Carlgren har rätt - gör Köpenehamn till en politisk milstolpe
När miljöministrarna träffas i dag handlar det om sista stora mötet före Köpenhamn. USA kommer inte att vara med på legala krav, det har senaten tydligt deklarerat. Gör då mötet till det politiska toppmöte det är med en tydlig politisk viljeinriktning och en tidsplan för när och hur de legala besluten skall tas. Bara att instämma med vad miljöminister Andreas Carlgren skriver på DN Debatt i dag. Lämna framförallt inte USA utanför. Det är Obama som är hoppet där och därför skall han vara med på den politiska uppgörelsen.

Folkpartiet och DN måste sluta prata om mer kärnkraft
Det är naivt, enkelspårigt och stridande mot alliansöverenskommelsen att som Folkpartiet nu börja tala om ny kärnkraft i Sverige. Räcker det inte med problemen med Vattenfall. Det är att be om splittring. Den liberala knähunden Dagens Nyheter följer alltid upp folkpartiets kärnkraftsförslag med egna ledare i samma anda, precis som i dag. "Mer kärnkraft" är budskapet, men mer kärnkraft är inte lösningen.

För övrigt skall vi i kväll diskutera våra förslag från KOMPASS om spårbilar inför Köpenhamn som ger oss unika möjligheter att träffa ledande företrädare från hela välden

Inga kommentarer: