torsdag 5 november 2009

Klimatavtal - ett måste

Det ser kärvare ut med de högt ställda förväntningarna på ett klimatavtal i Köpenhamn. Obama har problem med kongressen, precis som Bill Clinton hade med Kyotoavtalet. Han undertecknade det preliminära avtalet 1997 i hopp om att senare få kongressen med sig, men det fick han aldrig. Obama står inför samma dilemma.

Oavsett detta och oavsett Obamas problem så måste ett avtal fram. Ett avtal är ett måste även om ambitionerna på konkretiseringar får tonas ner. Ett inriktningsavtal med krav på 50 procent minskning av växthusgaser till 2050 och max 2-graderkravet borde kunna vara med som effektmål. Man borde också kunna ha en genomgång av läget varje år och en översyn av avtalet vart annat år.


Ek, Malmström eller Carlsson - Sveriges EU-kommissionär
Viktigare än namnen och viktigare än man eller kvinna är vilken portfölj Sverige får. Tycker vi bör kräva klimat-,energi och miljö, som Lena Ek säger i dagens SvD. Det är områden som Sverige kan och där vi är engagerade. Jag känner, har debatterat och arbetat ihop med alla tre damerna och det är ingen tvekan om att alla tre är mycket kompetenta på lite olika sätt. Alla tre kan ta vilken portfölj som helst, men blir det klimat-,miljö, energi bör Lena Ek ligga närmast. Blir det mänskliga rättigheter och integritet ligger Cecilia bra till och företagarfrågor, bistånd och invandrarfrågor kan Gunilla.
En av de två EU-posterna som EU-president och EU-utrikesminister bör också vara kvinna.

Naturlig tvekan till sprutbyte
Få landsting startar sprutbytesprogram. Det är förståeligt. Att införa sprutbytesprogram är detsamma som att legalisera narkotikamissbruk. Det vill vi inte ha och vi skall inte stimulera fram ännu mer av en utveckling som redan är allvarlig. Stå på er, säger jag och förordar att också Stockholms läns landsting tänker en gång till innan man inför ett sådant program.

För övrigt tycker jag vi bör ha en folkomröstning i samband med valet nästa år om broavgifter över Skurubron.

Inga kommentarer: