fredag 13 november 2009

Sverige ut ur Afghanistan
Det är inte bara allt fler svenskar som instämmer i detta krav om tillbakadragande av trupper från A, det gör nu också USA:s ambassadör som menar att det är civila insatser som behövs.
Vad gör då den kraftfulla och tydliga oppositionen. Den delar på sig i lika många högar som partier med olika budskap.

S kräver en kraftfull översyn
S-opppositionen kräver en kraftfull översyn av framtid trupper. Det är verkligen ett radikalt och tydligt grepp. Två alternativ säger s. I ett alternativ bör (0bs) vi påbörja ett ansvarsfullt tillbakadragande.." I det andra alternativet skall "..de svenska militära insatserna kvarstå i ytterligare några år..". Rakt?

Miljöpartiet vill ha översyn men med alternativ 1
Per Gahrton, mp vill också ha en översyn men menar att "det är är uppenbart att det är det första alternativet som kommer att gälla... dvs vi bör påbörja ett ansvarsfullt tillbakadragande..

Vänstern vill dra tillbaka nu
Väsnterpartiet vill inte ha ngn översyn, och inser att detta prat bara är kosmetika för att tillgodose en allt starkare opinion som kräver ett slut på det svenska kriget i A. Vänstern kräver ett omedelbart tillbakadragande från A. Det är kraftfullt och tydligt. Allt annat är svammel och dimridåer.

Och Grönland smälter allt fortare
Det säger i alla fall en studie i den vetenskapliga tidskriften Science. Varje år smälter 273 kubikkilometer is. Det är ungeför som att tömma Mälaren 20 gånger. Är det ngn som kan föreställa sig vad som håller på att hända...?

Vellinge är en skam - men kan skapa en ny lag
Vellinge kommuns företrädare är en skam för en svensk solidarisk flyktingpolitik. Men just dessa skamliga uttalanden kan medverka till en ny lagstiftning där kommunerna tvingas delta i att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Inget ont som inte har ngt ......


För övrigt vill jag ge regeringen med främst Maud Olofsson, Banverket, Europeiska utvecklingsfonden och Tillväxtverket en eloge i samband med Kompass förhandlingar om ekonomiskt stöd till modern miljövänlig transportteknik som spårbilar... pengar som vi är mycketr glada för...

Inga kommentarer: