fredag 27 november 2009

Hyckleri (s ) om utnämningar
Ett trist politiskt hyckleri som de flesta genomskådar bidrar Sven-Erik Österberg (s) med i gårdadens DN om kritiken mot regeringen kring utnämningarna. Alliansregeringen har också lovat mer än den kunnat hålla men s-hyckleriget tar priset. Göran Persson dominerade och utnämnde själv. Reinfeldt har lovat mer öppen het, kravspecar och ansökningsförfarande men hållit mindre, men ändå åt rätt håll. Östberg kritiserar regeringen för bristande öppenhet men sitter i ett rejälv glashus byggt av Persson. Bra naturligtvis om s också ändrar sig.

Bra med stärkt krav på tillsyn över bankerna
Det är bara att instämma i dagens DN Debatt artikel från finansminister Anders Borg och finansmarknadsminister Mats Odell. Deras förslag inför mötet med EU:s finansmkinistrar är att inrätta en tillsynsmyndighet på EU-nivå som skall granska och kontrollera bankernas utlåning. Mindre bra är att institutet skall kunna fatta överstatliga beslut om banker i andra länder - som det ser ut. En kontakt med respektive regering vore bättra där varje land beslutar hur reglerna i detalj skall följas.

Nya diskussioner om kf-regler i Värmdö
Som jag skrev häromdagen har vi fullmäktigeledamöter, och då särskilt gruppledarna ett stort ansvar för att kommunfullmäktige verkligen blir kommunens högsta beslutande organ. Det får inte bli en debattförsamling som inte ordentligt hinner med beslutsärendena och det gäller att ta beslut om bordläggning och återremiss så fort förslagen presenterats för att göra de utredningar och kompletteringar som behövs och inte stjäla onödig tid. Vi pratade om detta i dag med kf:s ordförande, majoritet och opposition och i teorin och på det nya papperet är vi överens..... igen...

För övrigt skall jag nu vara barnvakt igen och ger mig av till Emma, Sara och Hanna.... Jag brukar knacka på dörren och gömma mig bekom den...det tycker Emma är roligt.

Inga kommentarer: