lördag 14 november 2009

Sparka Josefsson nu
Det enda rätta sakligt, politiskt och opinionsmässigt är att sparka Lars G Josefsson nu. I allmänhetens ögon blir det annars bara ett halvt ryt från Maud Olofsson och regeringen. Det finns gott om skäl; kärnkraft, kolkraft, skadestånd, utförsäljning av nät, bristande informatiaon till ägaren.
Lyssna på Per Kågeson
Den gamle vpk-aren, som jag jolbbade så mycket tillsammans med inför folkomröstningen om kärnkraft, har alltid haft goda idéer och förslag. Här kommer några till. Krisen bottnar i obefintlig ägarstyrning, säger Per. Bara att instämma. Det gäller förra regeringen och det gäller Alliansen.
Och nu;Vattenfall skall ansvara för den svenska vattenkfraften och ställa om energisystemet. Sälj ut den utändska delen och placera den svensak kärnkraften i ett eget bolag som får bära sina egna kostnader. Enkelt. Till beslut.
De rödgröna på klimatläktaren
Så har de rödgröna formulerat sin klimatpolitik. Nej det har dom inte. Bara kritiserat Reinfeldt. Inte ett ord i sak. Bara att Reinfeldt måste vara mer positiv. Mona Sahlin tycks veta hur man lägger upp en förhandling. Man skall planera väl och ta lärdom. Hur var det nu Monha Sahlin med förhandlingarna med din opposition... Du vet hur man får alla med sig..?

EU har gjort nytta i Turkiet
Turkiets mål att komma med i EU och pressen från EU om demokrati, yttrandefrihet och mänsliga rättigheter stärker nu kurdernas situation. Kurdiska och andra minoritetsspråk blir tillåtna liksom kurdiska namn på byar och städer. En kommission som skall verka mot diskriminering tillsätts. Långsamt, långsamt men åt rätt håll....

För övrigt skall jag nu gå och diskutera landstingsvalet i centern och sedan skall Sonja och jag vara barnvakter för Emma, Sara och Hanna. Vem somnar först....?


Inga kommentarer: