tisdag 2 februari 2010

Birgitta Ohlsson - bra val som EU-minister
Ett bra val som EU-minister. Hon är orädd, vågar ha egna synpkter och stå för dem. Att hon hårt kritiserat FRA-lagen är väl snarare en merit, inte minst i EU-sammanhang där dessa frågor i hög grad avgörs. Kvotering av föräldraförsäkringen är väl heller ingenting som Jan Björklund bör förskräckas över. Och... interna kritiker som får ansvarsfulla uppgifter brukar bli de mest sammahållna och lojala.
Skulle centerledningen kunna tänka sig att föreslå Håkan Larsson, Sven Bergström eller Eva Sehlin till något liknande...?

Oppositionen enig om bostadspolitiken
Nu sker det som jag varnat lite för. Oppositionen lägger egna förslag på område efter område som Alliansen får förhålla sig till i st f tvärtom. I dag handlar det om bostadspolitiken. Det vet vi som verkar i kommunerna att bristen på bostäder, och då särskilt hyresbostäder, på sina håll är stor. Planera in fyra Högforsmöten på olika platser i Sverige, där ett parti är värd och får tillfälle att både presentera sin egen politik och Alliansens samlade förslag. Och med följdfrågan; vad är oppositionens alternativ? Inte för sent än...men. Vi tar initiativet, varje parti får synas, Alliansen får utrymme och oppositionen tvingas reagera.

Obama i kläm med det stora budgetunderskottet
Obama kläms nu mellan reformer eller åtstramningar. Budgetunderskottet är enormt, eller 1 600 mdr dollar, sådär 10 000 miljarder svenska kronor... Klimatfrågan kan påverkas om pengarna sinar. Sjukvårdsreformen går i stå..Gör en total helomvändning. Sluta kriga i Afghanistan. Ta hem trupperna. Satsa på civil uppbyggnad. Det behövs pengar där också men kanske inte lika mycket.


För övrigt ser spårbilskonferensen på fredag ut att bli en succé med allt fler anmälningar från allt fler kommuner, politiker och myndighetspersoner med regeringens stöd....
Och jag glädjer mig åt att Värmdö avancerar 21 platser i företagsligan hur allmänhet och företagare ser på kommunens arbete

Inga kommentarer: