torsdag 4 februari 2010

Bra att regeringen prioriterar pensionärerna
I går kom besked från regeringen att den är beredd att prioritera pensionärerna före ytterligare skattesänkningar på arbete. Centern ställer sig också bakom detta, och Maud Olofsson precicerar att sänkningen skall inriktas på de sämst ställda pensionärerna, framför allt kvinnor.
Ett utmärkt besked. Arbete och trygghet.

Bra med förenklad hantering av sparandet i aktier och fonder
Det är ingen prioriterad väljargrupp precis, aktie- och fondspararna, men den är ganska stor. Många har lite sparpengar i aktier och fonder, jag också. Att kunna köpa och sälja utan deklaration och skatter är en positiv förenkling för Svensson. Spararen betalar en schablonskatt och får också rösträtt för sina aktier. En liten reform som faktiskt kommer att glädja ganska många.

Centerns opinionstapp - kärnkraften en viktig orsak
Det är trist att centerpartiet backat så kraftigt i opinionsmätningarna. Vattenfall, kolkraft, kärnkraft, sjuförsäkring, pensionärer, Saab, vargar, landsbygden... Det finns många saker att diskutera på kommundagarna. Kärnkraften är ett svek både sakligt och demokratiskt. Stämman har inte ställt sig bakom tio nya kärnkraftverk. Jag var själv ombud i Örebro i maj föra året. Jag deltog inte i något beslut om mer kärnkraft. Hade jag gjort det hade jag reserverat mig.
Tvärtom uttalade stämman
-Centerpartiet vill successivt fasa ut energikällor som inte är långsiktigt hållbara
Partistyrelsen ställde sig också bakom detta.

Alliansen slog i valmanifestet 2006 fast att
-Förbudet att uppföra nya reaktorer kommer inte att upphävas under mandatperioden.
Nu är regeringen i färd med att göra just det....Svek?

För övrigt åker jag till centerns kommundagar i Göteborg i morgon...där det finns en hel del att prata om....

1 kommentar:

Erik Rune sa...

Hur kan då partiledaren (c) påstå att stämman sa ja? När den sa nej?