lördag 6 februari 2010

Kommundagar med Alliansens gröna röst
Just hemkommen från centerns kommundagar i Göteborg. Måste säga att Maud Olofsson lyckades förbluffande bra med att väcka optimism och framtidstro i de ganska luttrade 500 deltagarna på kommundagarna. Det var Alliansens gröna röst somvar temat. Att se möjligheterna i milö- och klimatutmaningarna som centern gör och inte bara problemen som "miljöpartiet".

Grön optimism,
inte grön pessimism "som miljöpartiet". Ett varm, grönt, frihetligt, libaralt parti.
Jobben/ekonomin och miljön/klimatet är de två frågor centern kommer att prioritera i valet.
Mycket bra som gjorts för medborgarna och småföretagen gicks igenom som sänkt skatt och sänkta arbetsgivaravgifter för företag som anställer ungdomar. Sänkt skatt för de sämst ställda pensionärerna möttes med starka applåder.
Även jag blir påverkad av det positiva engagemanget och det var vad de flesta ombuden jag pratade med tyckte också. Centerns "kris" är mycket en mediaprodukt...Jo visst, men problemen - nej utmaningarna finns där....

För övrigt var spårbilskonferensen i Stockholm i går förmiddag en riktig höjdare med 60-talet deltagare från 8-10 KOMPASS -kommuner i Stockholmsregionen. Talade med såväl. Maud, Åsa och Andreas om vad centern gör. Avvakta vårbudgeten....det kommer.

Inga kommentarer: