tisdag 9 februari 2010

Kvotering - att vilja något
Jag har haft åtskilliga debatter med andra och mig själv om kvotering. Står frihet mot kvotering. Frihet att göra som familjen vill med föräldraförsäkringen eller en vilja, en politisk ambition att skapa ett mer jämlikt samhälle? Om vi vill något bildar vi opinion, grupper, media, politiska partier. Om vi vill att stränderna inte skall sönderexploateras driver vi på en opinion för en strandlag där allemansrätten står högt. Om vi vill förhindra utsläpp som skadar Östersjön och förändrar jordens klimat driver vi opinion och föreslår rening, stopp eller begränsningar av utsläpppen. Om vi vill att färre skall skadas och dö i trafiken sätter vi upp trafikregler, 30 km i timmen utanför dagis, t ex.

Där kommer slutsatsen...
Om vi vill ha ett mer jämlikt samhälle och har försökt med opinionsbildning i flera år för fler kvinnor i bolagsstyrelserna, för fler män som är hemma med barnen men inte nått så lysande resultat. Opinionen har påverkat, men alldeles för långsamt... Vad gör man då?
Vill man mera, då får man ta till politiska instrument. Centern kan lyssna på Lena Eik om kvotering i bolagsstyrelser och centern borde driva förslaget om tredelning av föräldraförsäkringen, särskilt nu när, moderaterna verkar ha vaknat i jämställdhetsdebatten.

Flyktingfrågan brinner...
Det är ingen tvekan om att flyktingfrågan och mänskliga rättigheter blir en stora frågor för den nya EU-kommissionen. Men frågorna handhas av två olika kommissionärer, Cecilia Malmström från Sverige och Vivianne Reding från Luxemburg. Jag har träffat båda och båda är förträffliga personer, djupt engagerade i sina uppgifter.
Cecilia lovade i EU-utskottsförhören att stärka EU:s gränsbevakning, Frontex. Hon lovade också att stärka flyktingarnas roll och slå vakt om de mänskliga rättigheterna.
Närmast skall Cecilia förklara kroppsscanning vid flytplatser för EU-parlamentet och Swift-avtalet mellan EU och USA om överföring av uppgifter till USA från bankkonton i Europa. Tala om krockar och konflikter. Och sedan skall hon slå vakt om mänskliga rättigheter som hon lovat men inte har ansvar för.Enkelt....

EMU - Nej tack
Du som fortfarande tror att framtidens Lyckoparadis finns i EMU läs nationalekonomen Stefan de Vylders artikel i dagens svd.se/brannpunkt . Att gå med i EMU för att stödja de länder som har det svårt är en björntjänst med vår starka ekonomi.

Värmdö går med i Creative Business Region
Ett enigt arbetsutskott i kommunstyrelsen föreslår att Värmdö kommun går med i utvecklingsprojektet Creative Business Region Stockholm för att stärka den växande upplevelsenäringen; arkitektur, dataspel, design, litteratur, kommunikation, media, mode, musik, mat, bild. film, konst och turism. Samarbetspartners är bl a kommuner, högskolor, privata företag och Exportrådet. För fler jobb i Värmdö.

För övrigt tycker jag att vi förtroendevalda i Värmdö skall ge oss själva en eloge som arbetar med så många frågor om hur Värmdö skall möta Framtiden; Framtids- och klimatberedningen, Energi-och klimatpolicyn och översiktsplanen. Breda medborgardialoger är en del i processen.

Inga kommentarer: