fredag 19 februari 2010

Kärnkraftshaveri - förlorad opinion och förlorad heder
Det är ett tragiskt besked från ett parti som i 40 år krävt att kärnkraften skall avvecklas. Det gav oss 25 procent av väljarna under 70-talet och nu har vi 5. Det är inte bara haveriet om kärnkraften som får ta på sig det, men en stor del. Jag och många med mig har arbetat tusentals timmar mot kärnkrafaten och för de förnyelsebara alternativen. Vad händer i centern? Gamla centermedlemmar hoppar av eller håller tyst. Vi byter opinion till något liberalt som närmar sig Jan Björkund.
Nu tror jag inte det blir något ny kärnkraft. Ekonomin sätter stopp och de högre skadeståndsansvaret är bra. Men vi har förlorat opinionen och hedern.

Svenska Dagbladet glad över centerns "mod" om kärnkraften
ja, sådana vänner får vi nu när vi är så "modiga" att vi säljer ut vår heder till kärnkraftsindustrin
Det är "en seger för Centerpartiet", skriver han....under ledning av Maud Olofsson och Andreas Carlgren. Ja undrar verkligen hur de själva känner sig. Jag minns fortfarande Andreas engagerande tal mot kärnkrafen som på centerstämmorna... Konstruktiv hållning säger SvD. Ledarskap och bra skäl. Nej varken eller. Och jag applåderade inte i Visby förra året..Aldrig, aldrig ger vi upp, Solveig, Eva, Sven...

Efter Köpenhamn
Jag är emot en gemensam skattepolitik på EU-nivå. Men jag är för gemensamma miljöskatter för att EU skall bli en aktiv miljöunion. Den inställningen hade jag redan i EU-parlamentet för 15 år sedan. Sverige, EU och FN måste redan nu börja ta kontakter med de 15-16 största utsläppsländerna av C02 innan Cancun i Mexico i november. Bilda allianser, kräv Co2-skatter. Jag tror mer på detta än utsläppsrätter, som är för lättare att manipulera.

För övrigt har Sonja och jag just ringt till Sara och Hanna och spelat lite dragspel i telefon på deras ett-årsdag....roligt...men...dom ligger och sover sa Micke, som är pappaledig.

Inga kommentarer: