torsdag 18 februari 2010

Pensionärer och barnfamiljer - bra besked från regeringen
Att pensionärerna prioriteras när ekonomin blir bättre var rätt väntat. Inte desto mindre välkommet. Det är inte bara pansionärernas pengar. Det är opinionen - eller hjärtat, skulle LO säga. Detsamma med barnfamiljer med svag ekonomi. Men snälla regeringen beskriv nu, förklara, berätta varför så att alla förstår att ni både tänker och känner....

Valfusket växer
Valfusket växer i moderaterna. I dag skall revisionsfirman Ernst & Young vara klar med sin utredning och det är stämma på lördag. Det är bara en tidsfråga när journalisterna kommer över liknande historier i andra partier. Socialdemokraterna har alltid haft problem i nomineringstider. Det är viktigt att vi ser om vårt eget hus också i centerpartiet och noga följer partiets riktlinjer för förtroendevalda. Det handlar om sponsrings- och bidragsregler liksom etiska regler för kandidater som full öppenhet om alla personliga förhållanden som kan skada partiet eller tilltron till demokratin.

Öppen redovisning en självklarhet
Det borde vara en självklarhet att alla bidrag och all sponsring redovisas öppet. Moderaterna och socialdemokraterna är de partier som är mest emot detta med sina stora pengar från näringslivet respektive facket. Regeringen har ju propositionsprerogativet om man skall ordkrångla. En opinionsfråga och en mycket viktig sådan.
I Västeuropa är det, enligt DN bara Malta, San Marino, Schweiz och Sverige som inte har rättslig reglering av partiers och kandidaters valfinansiering. Öppna upp nu.

För övrigt är det nu möte med A5 om aktuella frågor i den lilla kommunen, som inte är så liten längre utan ligger ganska exakt i mitten räknat på befolkning.

Inga kommentarer: