tisdag 16 februari 2010

Klimatmisstag skall rättas till - men inriktningen är glasklar
Nu är det stor turbulens kring IPCC - klimatpanelen med ett allvarligt, eller kanske flera, fel i IPCC:s rapportering. Vissa rapporter har inte vetenskapligt kunnat styrkas. Det får inte ske och skall inte behöva ske bland världens 400 förnämsta forskare kring klimatet. Och det är bara bra om Kungliga Vetenskapsakademin kan få FN att granska IPCC:s arbete. Men...

Klimathotet måste tas på allvar
Samma dag som kritiken mot IPCC kommer en ny rapport om allt snabbara nedsmältning av isarna på Grönland. Det är en studie presenterad av Hole Oceanographic Institution i Massachusetts som till stor del baseras på direkta observationer. Havsmiljönivån ökar med 3 mm per år i dag jämfört med 1.8 mm under 60-talet. Ja, man kan se dåligt också eller mäta fel,
men jag tror mer på detta än på motsatsen...

Entreprenörskap på schemat
Just återkommen till kommunhuset från en liten sighseeing om lämpliga lokaler för Näringslivets hus i Värmdö noterar jag med stor tillfredsställelse att alla gymnasieelever nästa år skall kunna läsa entreprenörsskap. Det handlar inte bara om att få eller ta ett jobb. Det handlar också om att kunna, vilja och veta hur man kan föreverkliga idéer som skapar utveckling och jobb. Natur-, miljö-, energi- och klimatkunskap blir nästa steg.

För övrigt är det väldigt roligt att arbeta per personer med en vision, som den kring Näringslivets hus i Värmdö. Design, kultur, klimat, miljö och kommunikation är några områden att utveckla.

Inga kommentarer: