söndag 21 februari 2010

Tällberg Foundation - för en ny världsordning
Jag har alltid varit engagerad i att försöka hitta svar på hur världen löser sina gemensamma problem - en världsorganisation, en världsregering. FN gör mycket bra men räcker inte. Köpenhamnskonferensen var ett trist nederlag. Klimat, fred, social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling är mål som alla borde kunna ställa upp på.

Inte nationalstaternas fel
Jag tror inte att det är nationalstatens "suveränitet" som sätter gränser för en internationell världsordning. Tvärtom, har det tillkommit och tillkommer hela tiden nya fullt berättigade och legitima nationer. Det är den bredare gemenskapen internationellt som vi inte har funnit.
Bo Ekman, Tällberg Foundation analyserar läget på dn.se/debatt med underförstådd kritik av nationalstaten men har inga konkreta svar. Kanske ett väldsparlament med en världsregering, med lokal, NGO, Nationell, regional, förankring. Kanske... om ....? år.

Vårdvalet i Stockholm - kräver fler sociala kriterier
Vårdvalet i landstinget är en framgång. Om oppositionen vinner lovar de att ta bort den fria etableringsrätten inom primärvården. Ett dåligt förslag som väljare och medborgare skulle förlora på. Köerna för dyslexi har minskat från 24 veckor till 3, för ögonsjukvård med 6000 fler opererade, för hörselapparater. Men barnsjukdomarna med för mycket tidräkning och stela regler måste lösas upp. Inför mer av sociala kriterier. Det tar längre tid för äldre, multisjuka, invandrare, barn att förklara och förstå. Lyssna och justera, men gå inte baklänges....

För övrigt tog det mig drygt två timmar att skotta fram tränings"lokalen" på baksidan, vägen till vedboden, till uteförrådet, bilen och vägen ut från Backvägen 8....men vackert, otroligt vackert.

Inga kommentarer: