onsdag 10 februari 2010

Bistånd avgörande för fred
står det i SvD Brännpunkt i dag i rubriken på en bra artikel av Torbjörn Pettersson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén. "Vi måste övertyga det afghanska folket
om att vi är där för att vinna deras fred, inte vårt krig". En fångande formulering om vad det hela handlar om och som nu håller på att bli tvärtom.

EU-kommissionen godkänd - men problemen är stora
Så godkändes då till slut Barrosos nya EU-kommittion, Barroso ll av EU-parlamentet. Starten blir inte enkel. EU måste omedelbart ta itu med Grekland och andra länder som inte följer stabilitetspakten om ekonomin, Det grekiska budgetunderskottet är mer än fyra gånger större än EU:s tillåtna. Spanien, Portugal och Irland har samma problem i något mindre skala. Vad vi nu kommer att få se är ökade överstatliga förslag om kontroll av banker, finansinstitut, nationella riksbanker mm. Ett Eurostat som skall kontrollera ländernas räkenskaper och bli en sorts överstatlig revisionsmyndighet. Vad blire nästa steg...?

För övrigt skall jag nu gå igenom aktuella företagar- och jobbfrågor med vår utmärkta näringslivschef Lars Berlin

Inga kommentarer: