måndag 15 februari 2010

Moderaterna måste reda ut valfifflet
Det är naturligtvis inte acceptabelt att köpa röster. Moderaternas provval spiller över på alla partier. En fungerande interndemokrati är viktig för partiers förtroende. Att ha provval som missbrukas genom att någon som deltar i provvalet skaffar fram nya medlemmar genom att erbjuda dem gratis medlemsskap skapar misstro. Moderaterna måste omedelbart ta itu med detta med en utomstående utredare. Hörde just att detta också verkar vara på gång.

Provvalen måste följas eller avskaffas
Provvalet måste också i huvudsak följas av nomineringskommittéer. Annars är provval meningslösa. När nomineringskommittén tog bort mig på listan i EU-valet förra året med 45 valbara centerpartister trots att jag kom på fjärde plats i provvalet var det ett interndemokratiskt misstag, oavssett vad DN:s ledare säger i dag.
Antingen skall partierna i huvudsak följa provvalet eller så ska de inte ha något provval. Jag lutar åt det sista. Gör som i Finland. Ställ upp kandidaterna i bokstavsordning och släpp personvalet fritt. Den som får mest kryss blir vald.

För övrigt glädjer jag mig åt att alla partier svarat positivt på remissen angående framtids- och klimatberedningen, med undantag av miljöpartiet. Märkligt om man i högsta grad deltar, bl a som vice ordförande i utredningen, men inte säger något förrän vid remissbehandlingen...

Inga kommentarer: