måndag 27 februari 2012

Arbetsmarknad, jobb, sjukskrivning, utanförskap
Här finns regeringens utmaningar. Reinfeldt höll en "hård" linje i går i Agenda - eller han försvarade den politik för A-kassa som den omställningsförsäkring som regeringen infört. Han klarade det hyggligt men det behövs förändringar. Någon lösning måste till för de som jobbar halvtid som i dag inte kommer upp i 80 timmar för att få a-kassa. Det är många kvinnor. Kraven ska kanske mer bygga på inkomst än arbetade timmar.

Långsiktigt handlar
allt om att minska kostnaden för att anställa, ta vara på innovationer, stödja nyföretagande. Valet 2014 skiljer inte på kort- och långsikt i jobben. Både och blir valrörelse Både och måste ha svar.

Vänsterpartiet kopplar ihop klimat, jobb och jämställdhet - smart upplägg
Jonas Sjöstedt och vänstern samordnar klimat, jobb och jämställdhet i dagens artikel  på DN Debatt www.dn.se/debatt. Smart. I Sverige har utsläppen ökat 2010 med 11 procent. Vi har rasat från plats 10 till 34 i värdlsligan för bästa klimatpolitik. V vill höja det svenska utsläppskravet till 45 procent 2020, inrätta ett klimatprogram för kommuner och landsting, satsa 17 miljarder på järnväg, rusta upp 40 000 lägenheter, ställa högre klimatkrav på höginkomstatagere som släpper ut mer än låginkomsttagare.

Klimat, arbete, jämställdhet
kopplas ihop i en klimatbudget och ett klimatdepartement. Smart upplägg. Det blir lättare att debattera flera frågor samtidigt. Men pengarna...pengarna? V säger att hela förslaget är finansierat...Nja.

Inga kommentarer: