onsdag 8 februari 2012

Syrien  ett haveri för världssamfundet
Dödandet och terrorn fortsätter i Syrien och dagarna går. Löften från president Assad om stopp för dödandet är inget att lita på. När vetot sätter stopp i säkerhetsrådet får de länder som vill agera göra det själva. USA och EU bör ta initiativet.

Grekland - det handlar inte om att rädda grekerna utan euron
Grekland närmar sig konkurs. Men så långt kommer det inte att gå. EU och Tyskland som i dag styr  i Europa kommer inte att riskera euron. Grekland måste räddas för att rädda euron.

Reinfeldts 75 årsförslag ger väntad kritik från fack och s men ovanligt många positiva svenskar
Det är den reaktion jag sett efter gårdagens utspel från statsminister Reinfeldt. Att fack och s är kritiska följer bara den politiska regelboken. Media, bloggar, radioprat från svenska medborgare ger en mer nyanserad bild där förvånasvärt många är positiva.
Nu bör centern komma med ett förslag om livsbalans. Rätt att arbeta mycket, lite mindre och inget alls under olika skeden av livet. Jag hjälper gärna till och skickar in min motion om livsbalans.

Reinfeldt igen nu med Filippa
Hon har kritiserats för att hålla sig undan media. Tycker hon svarat bra på det. Är man ute i vården kan man inte alltid vara tillgänglig för intervjuer. Nu intervjuas hon om vården och det intressanta är att hon är beredd att ändra ersättningsreglerna som centern föreslagit så att de mer utgår från patientens vårdbehov. Multisjuka äldre t.ex med många diagnoser borde ge mer betalt till läkaren och Vårdcentralen.

För övrigt har vi nu åkt kälke med Emma till 6-årsskolan och Sara och Hanna till dagis eftersom både Åsa och Micke hade tidiga möten på jobbet.

Inga kommentarer: