onsdag 29 februari 2012

EU-presidenten Herman Van Rompuy och eurokrisen utvidgar EU-makten
Det nya Lissabon fördraget med en EU-president och en EU-utrikesminister stärker EU:s makt. Herman Van Rompuy är själv en entusiastisk federalist och vill ha mer av överstatliga EU-förslag. Det är tjänstemannamakten som stärks, inte demokratin. Detta förstärks ytterligare av att eurokrisen och de många förslag om att stärka euron med bl a finanspakten också har stärkt EU-kommissionen. Ökad makt och kontroll över medlemsländernas budgetar och ekonomi, med risk för indragna bidrag och böter är nu verklighet. Var det så vi ville ha det....?

Men Irland kan stoppa europakten/finanspakten
Irland har en grundlag som kräver folkomröstning om makt överförs från Irland till EU. Detta är vad som sker med europakten och då ska irländarna folkomrösta. Jag har varit med på flera av omröstningarna på Irland som först blivit nej men sedan ja efter med vissa justeringar, som tex rätten behålla kravet att vara militärt neutrala. Blir det samma denna gång....? Ett nej och sedan ett ja?

Kd kan tvingas lämna regeringen och Alliansen
De ständigt återkommande Kd-nejen i värdefrågor som abort, äktenskap för personer av samma kön, sterilisering och nu insemination gör livet svårare för Kd som parti. Det är svårt nog redan men det finns en risk att Kd inte behövs... och ersätts av Mp.

För övrigt har jag fått flera reaktioner på vår artikel i NVP om risken att få betala 50 kronor i avgift för Värmdöbor för att komma in till Stockholm med broavgifter och höjda trängselavgifter.

Inga kommentarer: