fredag 3 februari 2012

Centerns kommundagar lyfter vårdföretagen
En bra start på centerns kommundagar i går med information om vårdföretagen från Håkan Tinelius och en bra diskussion. Vi var överens om att LOV, lagen om valfrihet, är bättre än LOU, lagen om ,upphandling. LOV ger bättre valfrihet för både företagarna och brukarna. LOU utestänger, ofta små, lokala företag. Kommunens uppgift är att tillhandahålla vårdtjänster och kontrollera kvalitén. Vem som driver är underordnat. Viktigt att också se att det kan vara svårt att välja i svåra stunder i livet och då behövs stöd.

Vinsten då: Skilj på vinst och vinstutdelning, där vinst är en förutsättning för företagande men inte vinstutdelning. Vi måste skapa bättre regler för uppföljning, kontroll, insyn och öppenhet i de privata alternativen. Riskkapitalbolagens uppköp av många små friskolor och vårdföretag måst stävjas med kontrollregler, tex om försäljning. Monopol och oligopolrisken måste stävjas.

Tillsätt en utredning om Mångfald
som går igenom etik, principer och värdegrunder för mångfald i välfärden. Antingen gör centern den själv eller så breddas den till Alliansen eller varför inte en parlamentarisk utredning i riksdagen? Vi skulle få mycket kredit för det.

För övrigt ska jag nu äta frukost och sedan gå till Aros Congress Center och lyssna på Annie Lööf. Roligt nästan jämnt.

Inga kommentarer: