onsdag 22 februari 2012

a-kassan, sjukförsäkringen...
Så ser nog de två största problemen inrikespolitiskt ut nu. Om man ser kortsiktigt kommer dessa att vara i fokus för välfärden  i nästa val. Två av tre som saknar arbete får ingen a-kassa. Nivån är låg om man får någon. Tiden av arbete som krävs för att få a-kassa har blivit längre. Sjukförsäkringen och fas 3 är evighetsproblemsom måste lösasföre valet. Regeringen har nu tillsatt socialförsäkringsutredningen som ska se på både sjukförsäskringen och frågan om en obligatorisk a-kassa. Bra, men gör allt för att skapa blockeninghet...

...och ungdomsarbeslösheten
är det tredje. Det blir omöjligt att gå in i en valrörelse med 25 procents arbetslöshet bland ungdomar. Att ändra på först in- först ut-reglerna som ordförandena i de fyra största ungdomsförbunden skriver i dag kan vara en väg, men det slår ut annnan, äldre arbetskraft. Att göra det billigare att anställa är bättre. I det långa loppet handlar det om det som Stefan Löfven nu ägnar sin tid åt att skapa nya arbetsmöjligheter, innovationer, goda idéer som omvandlas  till jobb. Ett exempel som jag skrivit om tidigare. Vi är världsbra på nya patent men dålig på att omsätta dem i nya företag och nya jobb...Finn en formel för det...

Vi ska naturligtvisa ha en polismyndighet i Sverige inte 21.
Den organiserade brottsligheten skiljer inte på var i Sverige man begår brott, inte lägenhetstjuvarna heller, men polisen gör det. Rikspolischefen Bengt Svensson vet vad han talar om. Gör som han säger.

För övrigt förbereder vi nu det öppna medlemsmötet med KOMPASS kommunerna i Uppsala i morgon för att komma närmare den första pilotbanan för spårbilar i Sverige som kan just bli Uppsala,

1 kommentar:

Sven sa...

Jag hoppas verkligen du var ironisk när du avslutar med att "Bengt Svenson vet vad han pratar om"?

Med tanke på att han varit polischef i 30 år men aldrig sett några fel eller brister i organisationen får mig att tvivla på hans verklighetsuppfattning.

Han har inte ens förmåga att förstå vad som ligger bakom den kritik som riktas mot polisen just nu. Istället får Leif GW säga orden som Bengt tydligen har otroligt svårt att ta i sin mun.

Att han gång på gång bemöter kritiken med att "om det är på detta viset är det mycket besvärande" så kommer han inte sitta särskilt länge på den posten.

Fegare och svagare ledare får man leta efter.

Som sagt, jag hoppas verkligen det var ett inslag av ironi i din artikel.