torsdag 16 februari 2012

Jonas Sjöstedts Etiopienförhandlingar lite mycket av gör det själv
Det är ingen som ifrågasätter engagemanget från Jonas när han på egen hand försöker få hem de terrordömda svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson. Men det finns risker. Den största risken är att hans egenhändiga förhandlande kan skada själva saken. Om han misslyckas och får ett negativt besked då ser Etiopien det som att frågan är avgjord. Att ett misslyckande också slår mot Jonas själv är här mindre viktigt...
Lyckas han ja då går det ännu fortare uppåt i siffrorna...

För övrigt blir det nog inte mer på bloggen i dag för nu åker jag in till möte med Mälardalsrådets
näringsutskott hela dagen och kvällen

Innovation, forskning, småföretag, studenter och jobb, ämnen på Mälardalsrådets möte med näringslivs och FoU utskottet
Kommer just därifrån. Av 50 ledamöter kom 20... Men vi som kommer är var mycket engagerade i att diskutera och förbättra läget för Mälardalsregionen med fler jobb, ökad satsning på forsksning, innovatiaoner, småföretag och infrastruktur. Finansiering av  nya företag måste bli bättre. Behov av kapital är stort, särskilt direkt efter det att företaget bildats eller fått patent.

Stor enighet
förelåg att det var förödande att kräva "full betalning" för utländska studenter på våra universitet och högskolor. 90 procent av studenterna har slutat studera i Sverige, eller 15-16.000 studenter. Vi tappar kontakten med världen, inga blir kvar hos oss och inga som åker hem och har något (positivt) att säga om Sverige. En gemensam aktion mot regeringen kanske....

För övrigt blir det snart möte med styrelsen i Värmdöcentern i Gustavsberg där vi bland annat ska tala om Skurubron....

Inga kommentarer: