fredag 10 februari 2012

Greklands tragedi - som grekiska folket får bära
Många och höga lån, strora skulder, dålig kontroll, höga budgetunderskott och hög statsskuld är orsaken till Greklands tragedi. En orsak till att den inte kunnat hanteras är euron som tvingat Grekland till samma penningpolitik och samma ränta som övriga ekonomiskt mer välskötta ekonomier. Grekland har inte kunnat sätta en egen ränta och devalvera valautan. Det har försvårat krisen.

Euron är också orsak till att krisen blivit verklighet
genom att EU inte kontrollerade, eller förbisåg, hur Greklands ekonomi såg ut när euron infördes. Frankrike och Tyskland  har ett stort ansvar för att de inte följde stabilitetspaktens regler, högt 60 procents statsskuld och max 3 procents budgetunderskott. När inte de normdrivande länderna i Europa gjorde det varför skulle Grekland, Italien, Spanien, Irland, Portugal...
Makthavarnas haveri har blivit grekiska folkets tragedi.

Onödiga läkarbesök försvårar vård för riktigt sjuka
skriver i dag några läkare på Sthlm debatt www.dn.se/sthlmdebatt . "Onödiga" läkarbesök är visserligen rubriksättarens ord. Men hela artikeln från läkarna handlar om ungdomar med snuva som besöker vårdcentralen och inte ger plats åt äldre multisjuka. Men alla ska ha rätt att besöka värdcentralerna. Vem går dit i onödan? Är det en snuva kan väl läkarna snabbt skicka hem den personen och ägna mer tid åt den multisjuka. Men vi bör också ser över ersättningsreglerna så att de med störst behov får sitt vårdbehov tillgodosett.

För övrigt ska jag nu på möte om light rail och spårbilar på KTH. Och sedan bär det av till Åland med Värmdöcentern

Inga kommentarer: