lördag 11 februari 2012

Värmdöcentern på Ålandsresa om Värmdös framtid
Sitter nu på Viking Lines Cinderella och diskuterar vad vi i Värmdöcentern ska ta upp för frågor in framtiden. Det handlar om Värmdös framtid och vad Värmdöborna vill att vi ska slå vakt om, verka för och driva på för. Några rubriker som återkommer gång på gång är miljö och natur. En annan rubrik är att inte bygga sönder vårt Värmdö men vara öppna för framtiden. Vi ska lösa tafikfrågorna, ungdomars bostadsbehov, bevara vårt gröna Värmdö, vatten och stränder. En livskraftig skärgård med en frisk Östersjö med fågel och fisk.

Vi ska samarbeta närmare
med näringslivet för att få fler jobb i Värmdö och minska pendlingen. Sjöbussar, snabbusstrafik med egna filer. Mer av egenproducerad energi från vindkraft, matavfall som ger biogas. Mer av samarbete mellan partierna för en bättre skola och minskad biltrafik runt skolor och förskolor med t.ex samordning och mindre bussar.

Nu är det dega för lunch på båten

Inga kommentarer: