torsdag 19 februari 2015

Bra inriktning men få konkreta förslag i regeringens integrationsprogram, eller "Etableringspaket" som de själva säger dn.se/debatt.
Det handlar om integration, inga volymer om migration. Det är bra och inriktningen är jobb genom språk, utbildning, validering och bostad.Inget nytt kanske men, barn ska få utbildning i förskola och skola och kommunerna ska ges stöd för detta. Lite nytt är ändå att alla kommuner ska bidra med mottagande.Inga sifferkrav men ett tydligt besked. Mera nytt är att civilsamhället ska engageras mycket mer och det är utmärkt. Det är där man träffar andra människor och snabbt kan komma in i samhället.  Folkrörelserna, föreningslivet,föräldraföreningar, kulturen, idrotten. Nu väntar vi på pengar och hur? Hur?

Om några timmer har vi en debatt på Hemmestahöjden och trafiken i Värmdö och zonindelning, busstider, Slussen mm. Detta är något av det jag som centerpartist kommer att ta upp.
- När Alliansen tog över landstinget och kollektivtrafiken 2006 hade vi ett underskott på nästan en miljard kronor.
-Vi har minskat underskotten med intäktsförstärkningar men  nu har kostnaderna ökat med höjda ambitioner, högre turtäthet mm och  då krävs spariinsaster och ökade intäkter.
-Förhandlingar pågår mellan trafikförvaltn o operatörerna
-Spårväg City och Roslagsbanan skjuts på framtiden
-En parlamentarisk utredn ska tillsättas C-förslag.
-ska ta upp det mesta, C bort med zonindelningen, enetstaxa, SL-kortet, på WÅAB (acceskotet gäller redan men oxå periodkortet)
-C-förslag Happy Hour, minska trängseln vid högtrafik med billigare pris före 07, efter 18.30 och mitt på dagen.
-billigare för pensionärer och studenter på dagtid, från 8-16 te.x
- Vi investerar 2015 6,4 miljarder i mer o bättre kollektivtrafik
-två busslaster flyttar in till Sthlm varje dag, 30-35 000 per år, kräver utbyggd trafik.
-höjda taxor på Accesskortet för att stärka biljettintäkterna
-Periodkortet i dag 790 kan bli en hundring till.
- nolltolerans mot fusk, bort med spärrarna, in med kontroller på perrongen och högre böter som i Berlin och Paris t.ex.I dag 1200 kr men staten borde låta oss ta ut mer., t.ex höjda böter vid upprepat fusk.
-Hederligt betalande resenärer ska inte betala för andras tjuvåkande
-ökade reklamintäkter på och kring stationerna., även småbutiker.kan bli trevligare.
- Bättre göra insatser nu och slippa en nödroms längre fram
-minskad administration och konsulter och stärkt kostnadskontroll
Hela den laddade Slussenfrågan med 8-10 års kaos från Värmdö till Slussen-
Bssarna till Katarinaberget,  börja rusta upp nu enl. Plan B
För övrigt börjar debatten kl 14 på Guldkanten Hemmestahöjden, Kullsvedsvägen 100. Välkommen.

Inga kommentarer: