fredag 20 februari 2015
KOMPASS 
fortsätter arbetet för spårbilar i Sverige och i världen. I världen händer mycket i Sydkorea, Arabemiraten, Dubai, Californien, Heathrow, men i Sverige är det lite trögare. Ett 15-tal kommuner har nu gjort eller är på väg att sätta igång spårbilsstudier som Södertälje, Umeå, Uppsala, Sundbyberg, Sigtuna med Arlanda, och vill nu sätta igång. Naturligt nog vill man gärna se en pilotbana med  statligt stöd och Arlanda City ligger nu närmast. Får man bara igång en bana som visar att spårbilen fungerar i verkligheten så kommer det att lossna. Det är inget konstigt. Det var samma sak med järnvägen för 150 år sedan.Spårbilen kommer. Här ndan kommer lite info som går att läsa i vår tidning Destination.

Transportation Research Board Conference, Washington D.C.

Varje år anordnas en av världens största transportkonferenser om transporter av USA:s Department of Transportation (DOT). Detta år bjöds KOMPASS in att föreläsa om projekten i Sverige samt samarbetet med USA. Vi deltog i samma pass som Ron Diridons projekt om Autonoma fordon (Professor Alessandrini), Singapores arbete med samma sak samt det spårtaxiliknande systemet i Peruggia, Italien. Vår session var välbesökt med ca 40 olika representanter från konsultföretag, state DOT:s, akademiker och industrifolk.

Förstudier på gång

Ett flertal av KOMPASS medlemmar är på gång att ta fram nya förstudier för spårbilar. Vi kommer att rapportera om detta löpande vartefter arbetet fortskrider.

2015 års konferens
Nu har arbetet med den årliga internationella konferensen om spårbilar, automatsystem och hållbara transportlösningar i full fart. Årets konferens kommer att gå av stapeln i Kalifornien, likt 2010. En mängd spännande seminarier väntar - håll utkik för mer information och anmälan. 
För övrigt är jag inte så glad över att min egen kommun Värmdö lämnat KOMPASS men det går att återkomma.


Inga kommentarer: