måndag 16 februari 2015

Terrorhoten dominerar helt media på radiomorgonen och i DN och SvD med 11 respektive 7 sidor. Några kommentarer nedan.
Tragiska och allvarliga händelser ska informeras, diskuteras och kommenteras och och så sker också. Det är det öppna samhället och så ska det vara. Men det är kanske precis också vad terrorister och haverister vill....De vill väcka uppmärksamhet, de vill synas Jag har inget bra svar på denna motsättning, men den finns där.
Har regerat på dn.se/ledare som talar o att också vi kommer att behöva räkna med fler terror attacker "än de jämförelsevis oblodiga vi hittills sett." Så skriver man inte "jämförelsevis oblodiga...Varje dödad, sårad i en terrorattack är blodiga illdåd.

Danmark tycks ha kommit längre i "Vad gör vi"? Än Sverige. Mona Sahlins förslag med en svensk "myndighet" med resurser att förebygga är värt att gå vidare med.
Danmark har kommit långt i det förebyggande arbetet i städerna. En expertgrupp i Köpenhamn ska lägga fram ska lägga fram en handlingsplan mot våldsbejakande islamism. Lokalpolis, säkerhetspolis och andra myndigheter samarbetar med socialtjänst, skolor, fritidsgårdar och civilsamhället som kan reagera snabbt.
Mona Sahlins förslag att skapa ett centralt "samarbetsorgan" eller myndighet som samordnar frågor, insatser, och sådant som kan befaras vara terrorhot i landet för att reagera och agera förbyggande, är värt att jobba vidare med.

Jag kanske var för snabb med kommentarerna om att vapenvilan i Ukraina inte respekteras. Det har den enligt dagens uppgifter gjort men inte i Debaltseve där striderna snarare ökat.
Där fortsatte beskjutningen även på söndagen och det är bara att hoppas att också den avtar och slutar. Ju längre den håller på ju större är risken att striderna där sprider sig. OSSE måste stå upp.
För övrigt ska jag nu gå till sjukgymnasten på Vårdcentralen med min ömma höft. Måste göra något.

Inga kommentarer: