söndag 31 januari 2016

En utmärkt ledarkonferens med länscentern i Södertälje där flyktingfrågan, integrationen och att ta och nå kontakter dominenrade.
Centerns integrationspolitiska talesperson Johanna Jönssom gjorde en genomgång av flyktingläget i EUropa och i Sverige. Vem är flykting? vem är migrant? Alla som kommer är inte flyktingar. Många är arbetskraftsinvandrare.De av S-Mp regeringen införda gräns- och id-kontrollerna tar bort möjligheten för många att söka asyl. Det strider mot, internationell rätt, Centern står fast vid öppenheten.

Vi måste få fler skolor att ta emot nyanlända elever. Alla nyanlända får inte den utbildning de har rätt till.
Det sa Anna Kaya, Stockholms universitet, Nationellt centrum för svenska som andra språk. Det finns inte tillräckligt med behöriga lärare, då måste vi anställa obehöriga. Självklart, tycker jag.
Viktigast är att snabbt komma in i samhället med kontakter med idrottsföreningar, kultur, skola  och hela civilsamhället. Ett jobb, nästan vilket som helst, är bättra än inget alls när man kommer.

Bra artikel av Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson (m) om fler bostäder, men inga riktigt bra förslag. Positivt om det kan bli en blocköverskridande lösning.
I Norge har man nästan inga bostadsköer, fick vi höra från Per- Martin Eriksson, VD på byggföretaget Veidekke i Norge. Hur har man gjort? Viktigast är att man har en social bostadspolitik med stöd från "leie till eie". Man ger lån direkt till den som behöver bostad och anpassar amorteringar till lönenivåer, ålder mm. Något för oss att titta på? Centern kanske kan göra ett litet besök nu när bostadsdiskussionerna mellan regering och Allians kommer igång.
För övrigt åker jag nu snart in till en minnesstund för Gösta, Hugo Torstensson, en av de mest kunniga och aktiva EU-kritikerna som lämnade oss strax före Jul.Inga kommentarer: