tisdag 26 januari 2016

Tragiskt och obegripligt att regeringen meddelar att erkännande av Västsahara inte är aktuellt.
Det är svårt att förstå. De dokument som ligger bakom är hemligstämplade. S-kongressen beslutade redan 2012 att Sverige skulle erkänna Västsahara och så sent som för några månader sedan hölls ett seminarium  i Stockholm om saken. Nu sägs i artikeln på dn.se/debatt i dag av Julia Finér i människorättsorganisationen Emmaus att Marocko har lobbat i Sverige för att stoppa erkännandet, men det framgår inte vilka motiven skulle vara..

Marocko har ockuperat Västsahara i över 40 år. Försvinnanden,mord och godtyckliga fängslanden har varit vardagsmat. 
Marocko har lagt beslag på fisk som fångas i Västsahara och andra naturresurser. En folkomröstning om självständighet skulle hållas redan 1992 men har inte blivit av. Kriterierna för erkännande är inte uppfyllda säger, den svenske ambassadören. Västsahara har inte effektiv territoriell kontroll, säger han. Hade Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Palestina det när Sverige erkände dessa länder? Vad är det för skillnad? Tryck på regeringen för besked om varför, nu från Centern och Alliansen och inkalla ett seminarium  där regeringen får förklara sig.

Det är inte roligt att läsa att FRA, Försvarets Radio Anstalt, meddelar genom sin generaldirektör Dag Hartelius i DN (se ovan) att  man "Inte räcker till".
Det är illa att säkerhetsläget militärt, risk för terrorism, och cyberangrepp har ökat så allvarligt att Sverige inte kan försvara sin säkerhet, mot t.ex ryska flygplan, Det är en trist värld att det ska behövas så mycket säkerhetssatsningar över huvudtaget.

Inga kommentarer: