lördag 30 januari 2016

En välfylld dag med inledning av centerns migrationspolitiske talesperson Johanna Jönsson som talar om konflikten och krigen som orsakar flyktingkriserna.
Det är många svårigheter säger JJ.. Vem är flykting och vem är emigrant. Turkiets EU-avtal har inte förbättrat läget.. Vad står centern i dag? var en fråga jag ställde, efter moderaternas allt mer flyktingkritiska inlägg för att inte tala om regeringen med  gräns- och id-kontroller. Centern måste ge besked om  vad partiet befinner sig i dag.

Anna Kaya menade att de nyanlända eleverna inte får den utbildning de har rätt till.
Vi måste satsa på utbildning som är bra både på "kort och  långsikt". Obehöriga lärare måste ses som kommande lärare. Hur ska vi få fler skolor att ta emot nyanlända lärare?

Veidekke byggande handlar om att ett socialt bostadsprojekt med stöd till en  boende från "leie till eie" Ge bra lån till de som behöver det.
Budskapet var; alla är olika -olika är bra. Ett utmärkt budkskap.

För övrigt hade vi en trevlig middag med  seminariedeltagarna som alla verkade tycka om.


Inga kommentarer: