måndag 29 maj 2017

Blockpolitiken kan brytas för att stoppa Sd att få inflytande. Kan vara nödvändigt och också bli bra.
Alliansen och S+Mp regeringen med V-stöd är blocken i svensk politik. Där de två stora partierna S och M varit huvudpartner i regeringar och två block ställts mot varandra. Det kan nu vara slut om Sd:s besked i går går gäller. Där meddelade Paula Bieler att Sd varken stödjer M eller S om de inte får vara med i regeringsförhandlingarna. Det betyder att varken nuvarande s-block eller Alliansen har majoritet i riksdagen och därför inte kan bilda regering, om man inte vågar luta sig mot  hoppande stöd från ett eller flera olika partier vid varje större fråga. Knappast.

Det bästa då för politiken och Sverige är att bilda en blocköverskridande regering.
Om S-blocket blir störst får Stefan Löfven fortsätta med C och L i regeringen och om Alliansblocket blir störst blir det en stor blocköverskridande S-M regering som i Tyskland. Viktigt med en regering som kan få igenom sina beslut och blockpolitiken är inget självändamål.

Vad ska Mp göra för att "komma igen" och framför allt inte åka ur riksdagen? Nu är det fokus på miljö och klimat som gäller, säger språkrören.
Det är.lätt att förstå, men också lätt att säga.Mp ingår ju i regeringen ända fram till valet den 9 september nästa år och där behandlas 90 procent andra frågor där Mp måste ta ställning. Detta under förutsättning att man inte bryter regeringssamarbete före valet. Nej, då vore ju hela mandatperiodens prat om att ta ansvar i regering havererat. Centern ska fortsätta politiken som i dag, Nej till Sd medverkan men också öppna för blocköverskridande lösningar, t.ex där C och L också ingår i regeringen.
Inga kommentarer: