fredag 5 maj 2017

En intressant dag på Mälardalsrådet med  samråd kring  det regionala samarbetet i Svergie och i EUropa.
I vår arbetsgrupp tog jag upp frågan om nationalismen, populismen och främlingsfientligheten i EUropa med valen i Nederländerna, Brexit, och det förestående valet i Frankrike på söndag. Det är tragiskt att den konstruktiva EU-kritiken ockuperats av populistiska krafter och halvfaschister med helt andra motiv än det vi hade under folkomröstningen och som jag och många fortfarande har.

Vi landade i att EU-samarbetet måste koncentreras till de stora frågorna som är av gränsöverskridande karaktär och att EU måste hålla sig borta från tydligt nationella frågor som t.ex socialpolitik.
Det är när EU ger sig in på en massa detaljfrågor kring jordbruk, jakt, familjefrågor, upphandling som EU-kritiken växer. När EU reglerar för mycket av detaljer kring flyktingfrågorna händer samma sak.
Då ockuperas EU-kritiken av rörelser som Nationella fronten i Frankrike, Alternativ för Tyskland och andra liknande rörelser i hela Europa.

I dag fortsätter vi diskussionerna med samarbete kring forskning och vetenskap
i Hagastaden och visionen om att. skapa världens främsta område för Life science. Mälardalsrådets tvådagarsmöte avslutas med partigruppsmöten  och ett rådsmöte.
Hej då, nu åker jag in från Värmdö igen.

Inga kommentarer: