torsdag 4 maj 2017

Så åker jag in till Mälartinget och diskuterar samarbetet i Mälardalen på temat Drivkraft och samarbete.
Årets Mälarting lyfter blicken och diskuterar Stockholm-Mälarregionens ansvar i vår omvärld. Det är första gången, tror jag, vi har ett så brett tema. Hur påverkas vi av den politiska utvecklingen i världen?Vad ställer det för krav på oss med en osäker omvärld, terror och ökad globalisering. Hur påverkas vårt samarbete av det? Hur skapar vi en internationellt konkurrenskraftig region och fortsätter växa hållbart.

En öppen, hållbar och kunskapsdriven region, öppen både inom regionen mot varandra och mot omvärlden.
Det ska vara smidigt att arbeta och pendla över länsgränser och det ska vara självklart att vi har en samordning och samverkan med regioner i andra delar av Europa och världen. Vi kan lära oss och vi kan lära ut.

I år firar Mälardalssamarbetet dessutom 25 år av storregional samverkan och utveckling.
Deltagare är företrädare för handel, banker, EU-kommissionen, Södertörns Högskola och Mälardalsrådets sekretaraiat och generalsekreterare Maria Nimvik Stern.
Nu åker jag in.

Inga kommentarer: