tisdag 2 maj 2017

Frihet till trygghet var S:s riktmärke för 1:a Maj. Bättre välfärd var målet. Både och linje, säger vissa media, både traditionellt S och högerkrav M om hårdare tag mot brott och terror.
Jag tycker det från S-synpkt var ganska väntat. Välfärden ska förbättras med de 85 miljarder i budgetöverskott som finns. Här tyckte LO-ledaren Thorwaldsson att 70 skulle läggas in redan under en period på 3-4 år. Löfven preciserade inget, men bostäder, utbildning, jobb var temat. En vårdmiljard till främst de 1000 vårdcentralerna som finns i Sverige. Bra, att satsa på det för att minska köerna till akuten. Men varför tog man bort Alliansen vårdmiljard? Kan man lita på S?

Jonas och V vill ha sex-timmars dag med bibehållna löner som ska starta med fler försök. Nej, säger jag. Det ska vara livsbalans i stället.
Det betyder rätt för alla att arbeta så mycket och så lite som man själv vill under olika skeenden i livet. Mycket när man studerat färdigt, Mindre när man får barn och familj, mer eller mycket mitt i livet och "lagom"  i högre ålder. Inga stoppåldrar, frihet att välja och en lagstiftning som stödjer livbalansen.

M ville vara med också och föreslår på dn.se/debatt att bidragen ska minska med arbetslinje också i utformningen.
Inkomsten för en familj får inte bli mindre om någon börjar jobba. Du ska inte tjäna på bidragen. Du ska kvalificera dig till flera av dem.När du har försörjningsstöd ska du också kunna göra "enklare samhällsnyttiga insatser". Utmärkt. Här borde flera partier kunna enas både inom och mellan blocken.

Inga kommentarer: