måndag 25 maj 2009

Bra Lena Ek om EU:s rovfiske
Bra och modigt av Lena Ek att på DN debatt kritisera sin egen regering om passivitet inför EU:s rovfiske. Det var nog ett måste när Mikael Larlsson, ordförande för SNF sände över artikeln och det kom fram vilka som också skulle skriva under. Inte mindre hedervärt för det. Hela EU:s fiskepolitik måste göras om från grunden med uthållighet, långsiktighet, hederlighet och solideritet som grund gentemot fattiga länder utefter Västafrikas kuster.

De två stora och de tre små i Agenda
En chans för s och Margita Ulvskog var debatten med Gunnar Hökmark i TV2:s agenda i söndagskväll. Hon tog varje sekund att skilja på höger och vänster, kapitalist och socialist, marknad och regleringar. Hökmark höll igen och markerade motsatsen, hur ofta s och m tycker lika och röstar lika, för så går det till i EU-parlamentet om man skall få majoritet. Han har rätt och det vet Ulvskog, fast hon inte suttit där, men allt för att dra fram skiljelinjen.
Att föreslå en ny kommissionär för ungdsomsbrottsligheten från s var ett nytt exempel på hur oron sprider sig i partiet. Det är inte med mer byråkrati och välbetalda kommissionärer ungdomsarbetslösheten skall mötas utan med konkreta förslag. Carl Schlyter föklarade hur på ett begripligt sätt i morgonekot. Satsning på klimat och miljöteknologi ger 5 milj nya jobb. Det räcker en bit.
Gudrun Schyman hade nog svårt att värja sig för sällskapet att sitta bredvid Sverigedemokraterna och debattera feminism. Hela inslaget var en medial förlisning, där alla förlorade. Någon diskussion att tala om var det inte. Piratpartiet var minst dåligt . FI och SD är sedan länge ute ur leken. Gudrun och Fi har inte tänkt igenom vad man skall använda partiet till.

Nu skall jag på möte om kommunens ekonomi. Inte så roligt med ökande underskott i nämnderna och en social oro hos många med den egna ekonomin och jobben. Håll fastlagda budgetar och håll igen på nya kostnader.

Inga kommentarer: