lördag 16 maj 2009

Mycket höger i Globaliseringsrådet
Det var mycket höger i Globaliseringsrådets förslag för hur Sverige skall möta globaliseringens utmaningar. Slopad värnskatt, avgift på högre utbildning, återinförd fastighetsskatt och slopad Las, där kompetens premieras före anställningsår. Vem skall bedöma kompetens? Arbetsgivaren?

Miljöpartiet stärks
Ja, så ser det ut. Avvecklingen av utträdeskravet i EU tycks inte ha påverkat Miljöpartiet negativt. Tvärtom, opinionsmätningarna pekar på plus. Inte ett ord har sagts om kärnkraften. Men miljöpartiet har liksom centern ändrat ståndpunkt när man gått ifrån snabbavvecklingen. Det har inte skapat samma konvulsioner som i centern. Åter till friåret är tillbakagång för arbetslinjen som s får svårt för. Det gäller visserligen bara ungdomar men förslaget leder fel i tider där jobben prioriteras.

Andreas Carlgren driver på i klimatfrågan
Det är mycket bra att centern och Andreas Carlgren driver på i klimatfrågan inför EU-ordförandeskapet och beskriver problemen. Vi har gott renomé där och ekoekonomi är ett bra begrepp för att beskriva att det inte bara går utan är en möjlighet att förena tillväxt och klimat-, miljö och energisatsningar.

S är desperata
inför EU-valet. EU-parlamentet har inga verktyg att halvera arbetslösheten för ungdomar. Det är ren politisk bluff. Inrikes EU-politik kan man säga. Det visar bara på desperationen i s inför allt sämre opinionssiffror.

Piratpartiet ökar stödet
Inga bra svar från Piratpartiet i lördagsintervjun. Men det bryr sig inte de om som röstar på partiet om. Tvärtom, sporrar det nog sympatisörerna ytterligare när dumma interjuare försöker sätta dit deras företrädare på frågor dom inte går till val på. Se upp.

För övrigt lyser solen och jag skriver en artikel för Värmdöcentern i Värmedöjournalen inriktad på vårt arbete för Värmdömiljön, företagandet, hyreslägenheter för ungdomar och en Miljöhögskola till Värmdö

Inga kommentarer: