fredag 22 maj 2009

Okunnighet om Lissabonfördraget lyser igenom i EU-valet
Okunnigheten om EU och Lissabonfördraget lyser igenom i EU-debatten. Mona Sahlin tycks tro att EU-parlamentet kan besluta om en halvering av ungdomsarbetslösheten. Det kan inte parlamentet. Men med Lissabonfördraget får EU-parlamentet utökad makt över arbetsmarknadspolitiken och arbetsrätten med delat kompetens som det heter med ministerrådet. Det är två av de 64 nya politikområden där EU-parlamentet skulle få ökad makt med Lissabonfördraget.
Då kanske parlamentet helt sonika försämrar utstationeringsdirektivet, som s vill skall rivas upp, så att minimilöner, som i de flesta andra länder i EU, blir gällande huvudregel och kollektivavtal sätts på undantag. Det tycks Mona Sahalin inte förstå. Men Marita Ulvskog gör det fast hon håller tyst om att s medverkan till riksdagens ja om Lissabonfördraget innebar en kraftig försämring för Sveriges möjligheter att själv bestämma om arbetsrätt och arbetsmarknadspolitik.

Lissabonfördraget ökar det överstatliga EU-parlamentets makt och minskar riksdagens
Ingen tycks heller veta - eller vilja veta - vilken krartig maktförskjutning Lissabonfördraget innebär från regeringen och riksdagen till ministerrådet, kommissionen, EU-parlamentet och EU-domstolen.
Områden som enligt Lissabonfördraget förs över från enhällighet till majoritetsbeslut är bland andra: civilrätt och´straffrätt, krininalpolitik, gränskontroll, invandrar-, asyl och visumfrågor, Europol och EU-åklagaren, strukturfonder, regionalpolitik, delar av jordbrukspolitiken, kultur, hälsofrågor, handelspolitik, turism, bistånd, avregerlingar, energi, större delan av EU:s budget och initiativ från EU:s utrikesminister.
Vetorätten avskaffas på 62 nya områden eller totalt på 133 områden sedan Sverige gick med i EU. EU-lag tar över svensk lag och grundlag om det var ngn som tvivlade.

Ny näringslivschef i Värmdö
Vi har nu anställt en ny näringslivschef i Värmdö efter Birtitta Hanson som slutar i juli. Det blir ett bra val. Full enighet syntes råda. Nu skall det bli ännu baättre fart på turism, miljöhögskola, spårbilar, Ekobacken, mark för företagande och bättre relationer till de företag som finns i Värmdö och fler nya.

För övrigt har har jag satt några nya jordgubbsplantor, Sonja och jag har putsat fönstren ( i onödan för det började regna direkt) och ordnat vedtraven så man kommer fram på gräsmattan.

Inga kommentarer: