tisdag 5 maj 2009

Klimat energi och miljö viktigast i EU-valet
Ja, så säger svenska folket om man skall tro DN:s sammanställning av rangordningen av frågor i EU-valet. Och det verkar gälla alla partier där tre partiers väljare har frågan på första plats c, mp, s och de fyra övriga m, fp, kd och v har den på andra plats. Varför är inte junilistan med i undersökningen? Bör man inte ta med partier som sitter i EU-parlamentet?
Detta ger centern en god chans att hålla sig framme. Lena Ek och Håkan Larsson kan frågorna och för ut dem bra.
Att det blir dessa frågor som toppar är inte bara bra, det är också rätt eftersom alla frågorna är gränsöverskridande och det just är på dessa områden som EU-samarbetet behövs och kan ge resultat. Det gäller främst klimat aoch miljö. På energiområdet får man vara försiktigare. Varje land skall naturligtvis själv bestämma energipolitiken, men följderna av den, med utsläpp som försurning och koldioxid är ju gränsöverskridande.
Precis detta talade vi om på ett seminarium i regi av kommunens Framtids- och klimatberedning som jag just kom hem i från. Kunde varit mer folk, men föreläsarna Pella Thiel från Naturskyddsföreningen och Carin Voltaire som talade om avfallsfrågor var mycket engagerade - liksom deltagarna.

Tjeckien kan säga nej till Lissabonfördraget
I morgon skall senaten i Tjeckiens parlament rösta om Lissabonfördraget. Det ser ut som om Tjeckien verkligen har förstått vilken maktöverföring det handlar om. De nationella parlamenten är de stora förlorarna. EU:s makt ökar inom alla instuationer, inom fler områden, genom ökad överstatlighet och genom minskad vetorrätt. De små staterna förlorar inflytande till de stora.

För övrigt skall jag hem till Emma och flickorna ett tag i morgon efter ett möte med Visit Skärgården om turismen. På torsdag morgon 07.07 båker jag till Örebro och träffar Banverket om spårbilar för att sedan ila vidare till öppnandet av centerstämman. Roligt nästam jämt...

Inga kommentarer: