tisdag 12 maj 2009

Regeringen får godkänt om finanskrisen
I går kom finanspolitiska rådet med sin stora rapport om hur regeringen skött finanskrisen. Det blev godkänt med råge om insatserna för stöd till banksektorn. Den fick däremot höra att den borde öka stödet till kommuner och landsting, eftersom styrkan i nedgången varit större än vad vi tidigare trott.
Jag är beredd att delvis, hålla med. Underhåll och reparationer av skolor och förskolor, vägar, spår och upprustning av gamla nedslitna bostadsområden. Nu tror jag att det kommer mera, men att det kommer först i höst. Vänta inte för länge bara så att kritiken hinner få fotfäste när arbetslösheten stiger

Kompass håller årsmöte
Just hemkommen från Kompass årsmöte i Uppsala. Ett par timmars information om allt positivt som nu händer på spårbilsfronten , chans att själva åka på Vectus spårbilsbana och avslut med formella årsmötesförhandlingar.
Jag öppnar mötet och ger en kort bakgrund om regeringens besked med utredningen om spårbilar i kommunerna med SIKA:s tidigare generaldirektör Kjell Dahlström som utredare, Banverkets pengar för utställning och de positiva beskeden från Åsa, Maud och Andreas på centerstämman i helgen. Jubel.
Fortsatt information från Carl-Johan Engström, planeringsdirektör i Uppsala, snabbrapporter från ett antal av de 15-20 kommuner som var närvarande. Kjell Dahlström berättar om uppdraget att ett 25-tal kommuner nu är med i processen mot pionjärbanor och en pilotbana. Magnus Hunhammar tar PILOT-projektet mer i detalj och Christer Lindström och Per Janse informerar om Köpenhamnsmötet COP 15 om klimatpolitiken och den spårbilskonferens Kompass arrangerar, Podcar 3 i Malmö samtidigt med Köpenhamsnkonferensen. Roligt, roligt och bara positiva tongångar. Känner verkligen att det är ett genombrott på gång.

För övrigt skall jag nu förbereda mig för debatten i morgon med "Det gamla gänget" kring folkomrösrningen om EU i SVT med Ulf Dinkelspiel, Anita Gradin m fl. Också roligt men kanske lite nostalgiskt. Hur blev EU-medlemsskapet?

Inga kommentarer: