lördag 2 maj 2009

Positiv mediakritik från s förstamaj
Det måste man nog säga att kommenterarna från media var i huvudsak positiva om s och första maj. Mona och Wanja fick stort utrymme om offensivt, många egna förslag och nu ser vi framåt efter AMF krisen. Det tycker också jag men det blir alldeles för mycket fokus på toppfigurerna och för lite på rörelsen i övrigt. Hur sänkta skatter för pensionärer, höjd a-kassa, högre sjukförsäkring och ökade satsningar - alltså mer än regeringen - på utbilddning och jobb skall betalas sa man inget om. Skattehöjningar på 30-50-70 mrdr? Vilka grupper skall betala det? Och när? Sa man inget om heller.
Det är då problemen visar sig.

Lissabonfördraget faller i Tjeckien?
Så kan det faktiskt bli om senaten på onsdag röstar nej till förslaget. Det verkar som om tjeckiens politiker och tjänstemän verkligen har läst förslaget som överför oerhört mycket mer inflytande till EU. Mer makt till alla EU-institutioner, rådet , med egen ordförande, kommissionen med stärkt ordförande, parlamentet med mycket utökad lagstiftningsinflytande och inte minst EU-domstolen som blir den verkliga makthavaren när fördraget skall tolkas. De små ländernas makg som Sverige och Tjeckien minskar. Det har tjeckerna observerat, men det verkar inte den svenska regeringen ha gjort eller så hoppas man att det inte skall märkas...

I övrigt lyser vårsolen och Sonja och jag har precis varit ute och joggat och plockat lite vitsippor. Nu åker vi in till kristoffer i staden och går runt lite i Hagaparken, men först skall jag läsa lite stämmohandlingar till c-stämman nästa vecka i Örebro.

Inga kommentarer: