måndag 1 mars 2010

Haiti, Chile, Spanien, Portugal. Frankrike - naturen hämnas
Ja, vad är det som händer. Jorden regnar sönder, översvämmas, orkaner, jordskalv, torka, svält, fatigdom, död. Finns det något samband med vårt sätt att leva, miljön, energin, klimatet naturresurserna. Brukar vi naturen och jorden eller håller vi på att förbruka den och därmed oss själva? Världens forskare måste försöka ge oss ett svar.

Positivt nätverk för demokrati av riksdagsledamöter från alla partier
Det är roligt att se att riksdagsledamöter reagerar mot "verkstan för knapptryckning" som någon formulerat riksdagen. Riksdagen har tömts på makten, säger Anne-Marie Pålsson (m) som nu lämnar den efter åtta år. I mycket har hon rätt. Men hon nämnder inte den viktigaste orsaken: EU och den flod av EU-förordningar, direktiv och riktlinjer vi tvingas acceptera och där riksdagen och svenska folket körs över. Partipiskan ökar också när blockpolitiken härskar.

För övrigt skall jag nu till möte om översiktsplanen kring frågor om VA, energi och trafik

Inga kommentarer: