måndag 15 mars 2010

Ingen Europeisk valutafond
Jag tycker det är väl lättvindigt att inrätta en Europeisk valutafond efter riktmärke från Internationella valutafonden. EU har ingen gemensam finanspolitik och skall inte had det. EU:s finansministrar diskuterar just nu saken i Bryssel. I första hand måste Grekland hjälpa sig själv, liksom andra länder med ekonomiska svårigheter, särskilt om de är självförvållade. I andra hand en tillfällig lösning med stöd i form av t.ex obligationslån som inte får bli prejudicerande. Det är i sådant fall Euro-länderna som skall bistå ekonomiskt och inga andra.
Börja med att kräva att alla skall följa stabilitetspaktens regler om underskott och statsskuld och glöm någon ny omröstning i Sverige

Rätt tänkt från fp om co2 skatter på drivmedelsutsläpp
Ännu bättre är att kalla det just för klimatpremie. Det är mer positivt och mer rakt på sak; en nybilspremie på 25 000 kronor för fordon som släpper ut mindre än 120 gram co2 per kilometer. Det bör centern och övriga Alliansen kunna ställa sig bakom. Etanol bör rymmas inom den ramen med en justering av dagens miljöpremie.

Centern och miljöpartiet -orginalet och kopian
Det är kopian som i dag har störst förtroende king frågor om klimat, energi och miljö. 39 procent har stort förtroende för Mp i klimatfrågan, enligt sifo, medan bara fyra procent har förtroende för centern. Det är kärnkraften, Vattenfall, skatten på handelsgödsel, Förbifart Stockholm, Köpenhamnsmötet...Tyvärr har det satt djupa spår.
Säg nej till nya kärnkraftverk innan en ordentlig utvärdering av satsningen på förnybar energi gjorts, ge nya ägardirektiv till Vattenfall på förnybar energi, satsa på miljövänliga spårbilar som ett komplement i kollektivtrafiken, föreslå en handlingsplan inför nästa klimatmöte i Mexico.

För övrigt har jag fått ägna en stor del av dagen åt ett datahaveri.. kom inte upp på nätet i morse, men en duktig småföretagare inom IT-branschen avhjälpte felet

Inga kommentarer: