torsdag 18 mars 2010

EU-kritiska C-nätverket i intressant möte med Nils Lundgren
En mycket bra kväll med inledning av Nils Lindgren, Junilistan om EMU, eurokrisen och Grekland. Det har varit bra för Sverige att stå utanför EMU. Vi har haft högre tillväxt, lägre inflation, lägre ränta, stora bytesöverskott och stabil ekonomi. EMU-krisen med genemsam penningpolitik i länder med så olika förutsättningar förstärker skillnader i finanspolitiken,sa Nils Lundgren. Stabilitetspakten har inte fungerat. Grekland har fuskat med statistiken till EU. Spanien, Italien, Irland, Portugal har liknande problem.

Problemen leder alla i samma riktning.
Euron får inte krascha, då kraschar EU. Medlemsländerna måsts skjuta till pengar. Enklast sker det genom mer överstatlighet som den föreslagna EMF, den ekonomiska och monetära fonden, en EU-skatt eller troligare någon EU-oms. Böter, obligationslån, och en "ekonomisk regering" leder alla till ökad överstatlighet.
EU går framåt i kriser, sägs det. Framåt betyder mer gemensamma överstatliga regler, säger Nils Lundgren som var mycket intresserad av att arbeta med centern... kanske t.o.m med mer...

Centern måste möta upp med sitt krav på utvärdering
Centerpartiet är emot EMU och euron. Centern har tydligt krävt en samlad utvärdering av EMU och euron, för- och nackdelar innan några diskussioner förs om en ny folkomröstning som folkpartiet nu driver. Centerpartiet bör kräva en sådan utvärdering nästa gång Carl B Hamilton och Jan Björklund talar om en ny folkomkröstning. Självklart skall vi inte gå in i någonting som håller på att falla ihop....

Hemmesta Centrum måste fräschas upp
skriver jag i en insändare i Mitt i Värmdö. Frågan är vilket centrum i Värmdö som ser värst ut.... Anette skrev en insändare för ett tag sedan och krävde att köeländet i trafiken måste lösas innan några nya utbyggnader sker. Självklart. Köerna runt 8-tiden på morgonen upp från t.ex Hemmesta Dalväg där jag oh Sonja åker upp till Skärgårdsvägen är tröttande, försenande och olycksskapande.

Ny rondell vid Hemmesta centrum
med tunnel för fortgängare till bushållplatsen, breddning av Skärgårdsvägen, förlängd trefilslösning från Grisslinge är några förslag som bör prövas.
Sedan vill vi ha ett modernt, vackert, centrum, med låga hus,lägenheter, kontor affärer, service, infartsparkeringar och mera grönt med träd och planteringar. Ska de vara så svårt...

För övrigt skall Sami från Värmdö IT i Skogsbo nu komma hem till mig och rensa datorn från virus och bistå med lite annan service...

Inga kommentarer: