fredag 26 mars 2010

Annie Johansson - en bra "sidekick" till Maud Olofsson
Det är ett bra förslag att låta Annie Johansson vara frontfigur tillsammans med Maud Olofsson i valet och i första hand rikta sig till ungdomar. Annie och Fredrick Federley tog strid mot FRA och där vet vi att många ungdomar står för integritetskraven, som den gamla" generationen" inte riktigt förstår. För EU-positiv i min smak och det kan bli ett problem när euron nu går ner för räkning. Hon uttrycker sig enkelt och bör ägna mycket tid åt centerns förslag för att minska ungdomsarbetslösheten.

Tillfällig lättnad i Greklandskrisen.
Den fransk-tyska uppgörelsen om Grekland med IMF- och EU-lån som samlad kortsiktig lösning "i sista hand", som Angela Merkel tydligt understrukit, kan i viss mån återskapa lugnet i EU. I förlängningen kommer det inte att gå. Om förslagen om "en ekonomisk EU-regering" blir verklighet kommer överstatlighet om skatter, moms, arbetsmarknad och företgande att bli verklighet och då kommer vi att ta upp EU-strtiden igen.

Stabil väljaropinion med ett positivt undantag - Sd
Moderaterna håller ställningarna, miljöpartiet över tio procent igen, socialdemokraterna backar nästa två procent och och centern kvar runt fem. Det är telegramtexten i DN/Synovates opinionsmätning idag. Den stora, och statistiskt säkerställda förändringen är Sd:s minskning med 2 procent från 5.6 till 3.6, som jag själv har lite svårt att förstå. Kanske har de tidigare mätningarna generellt varit för höga...men roligt är det...

Bara sex kommuner i länet har rödgrönt samarbete - inte Värmdö
Det är kanske mer intressant. Och det är Mp som håller på sig och också har mest att vinna på att inte gå in i några rödgröna valallianser. På kommunnivå är närheten till varandra och väljarna större och många fler frågor är av "praktisk" karaktär vilket underlättar samarbete mellan partierna.
Oppositionsrådet Lars Bryntesson "vill inte utesluta samarbete med några partier" och det är precis vad som redan sker i Värmdö med kompromisser och uppgörelser. Nu senast om ombyggnaden av Skogsbo 2 och socialförvaltningens placering, om SL:s zonindelning och om inventering av kulturbyggnader. Inte sällan har centern aktivt medverkat...

För övrigt har Emma och jag byggt vår legostad i dag... och skall snart flytta in i vårt hus...

Inga kommentarer: