onsdag 24 mars 2010

Låt inte Kina stoppa öppenheten på nätet
Goggle gjorde ett misstag som 2006 tillät Kina censurer på nätet. Nu har Google tänkt om och styr över sökningar som görs i Kina till Hongkong. Kinas medborgare kan aldrig i längden förhindras från att få reda på vad som händer runt om i värden också i sitt eget land. Det är lika bra att den kinesiska ledningen inser det. Googles beslut är i den riktningen.

Utmärkt artikel på dn.se/debatt av Lena Ek
Lena EU är rapportör eller förhandlare i EU-parlamentet för Europa 2020-projektet som skall ersätta den misslyckade Lissabonstrategin. På DN debatt tar Lena upp fyra förslag för en uthållig framtidsstrategi som fokuserar på social och klimatsmart tillväxt. Det handlar om en breddning av tillväxtbegreppet som är mycket välkommet. Jag deltog tilsammans med Karl-Erik Olsson i den dåvarande Naturresurs-och miljökommittén och försökte få en ändring redan för 35 år sedan. Bättre kontroll och uppföljning, medlemsstater får int fuska med våra pengar - EU har inga egna pengar, allt kommer från dig och mig. Den inre marknaden skall fullbordas, mål skall efterlevas och folkvaldas kontroll ökas. Bra.

En annan c-artikel i går om förbättrat vårdval
Centerns landstingsråd Gustav Andersson, vice gruppledaren Kajsa Hansson och Tage Gripenstam, medlem i gruppstyrelsen föreslår på DN debatt i går att vårdvalet utvecklas och förbättras. Varje patient skall få ett eget vårdombud, ersättningsmodellerna skall mer utgå från vårdbehov, rätt att välja distriktssköterska och mer och bättre information till de vårsökande. Alla skall ha rätt till minst 15 minuters läkarbesök. En blocköverskridande enighet vore bäst, men då måste den fria etableringsrätten garanteras. Utmärkt.

För övrigt hoppas jag verkligen att de centerpartister som följt stämmobeslutet och motionerat om rätt för kommunerna att stoppa prospektering av uran står fast i riksdagen i dag...

Inga kommentarer: