tisdag 9 mars 2010

Det behövs fler företagare - kvinnor, män och unga
Regeringen har gjort bra saker t.ex ambassadörsprogrammet för kvinnliga företagare och en mängd jobbprogram för att öka antalet anställda i företagen. Men mer går att göra för att stödja nyföretagandet. Det är den bästa vägen att skapa nya jobb. Det handlar om att lättare komma i gång, att få stöd under den första tiden att skapa kontaktnät och uppbackning. Och det handlar om utbildning. Det måste börja redan i skolan. Det borde vara ett obligatoriskt ämne - Min framtid- eller vad som helst där ungdomar får lära sig att det inte bara handlar om att utbilda sig för att "får ett jobb" utan också utbildning för att bli egen företaqgare och skapa jobb.

Nya förslag mot en gemensam finanspolitik i EU...
Nu duggar förslagen tätt för mer finanspolitik och EUropeiska strukturåtgärder för att lösa euro-krisen. Stabilitetspakten har inte följts av euroländerna själva. Inte bara Italien, Portugal. Grekland och Spanien. Frankrike och Tyskland har också brutit mot stabilitetspaktens krav på max 3 procents budgetunderskott och max 6o procents statsskuld. Varför har inte EU följt upp sin egen lagstiftning?

En EUropeisk valutafond
Nu när den"inte fungerar" kommer förslagen på mer överstatlighet. Nu smids planer på en europeisk valutafond efter förebild från Internationella valutafonden. Då blir kanske nästa steg en "liten" medlemsavgift på någon liten procentandel av BNP till fonden och då är vi nära EU-skatter och en EU-stat...Är det någon som minns finansminister Gunnar Strängs förslag om en liten omsättningsskatt på ngn procent som absulut inte skulle höjas....

För övrigt är jag nu precis på väg till Scandinavian Islands monter på Stockholmsmässan och prata skärgårdsfrågor och företagande i Värmdö, Åland, Åboland...

Inga kommentarer: